movie

Kẻ thu nợ - The Debt Collector 2018

United Kingdom / United States

Thời lượng: 95 min

Đặt lịch xem phim
  • Quốc gia : United Kingdom / United States
  • Năm sản xuất : 2018
  • Thời lượng : 95 min
  • Điểm số : 5.7

The Debt Collector (Kẻ Thu Nợ): Một võ sĩ được đào tạo theo phong cách cổ điển đi làm việc như là một kẻ thu nợ nần. Công việc dường như dễ dàng, cho đến khi một khách hàng kéo anh ta vào một tình huống sâu hơn bao giờ hết không thể được dự đoán dược các nguy hiểm đang rình rập anh..

Đặt lịch xem phim

Chọn thời gian

ĐẶT LỊCH